Søderbergs Multiservice

- vi er din altmuligmand til bl.a.:
Ejendomsservice
Vedligehold af Grønne Områder

Ukrudtsbekæmpelse
Lækagesporing (vandrør)
Maleropgaver
Salt- og snerydning
Totalentreprise i forbindelse med vandledningsbrud
Minigraver arbejde
Med meget mere...

... for både firmaer og private